„Dokážete najít mezi listím ptáka“: Zkuste se soustředit, nebude to snadné

Na fotografii nahoře se mezi kvetoucí zahradou schoval nejmenší pták na světě – kolibřík. Jeho rozměry nepřesahují 5 cm na délku a podle hmotnosti pták váží nejvýše 4 g.

Zkuste se soustředit na obrázek a najít kolibřík.

Nebudete omezeni v čase, protože úkol není snadný.

.

Na světě existuje více než 350 známých druhů kolibříků, které se liší barvou a hmotností.

Nejmenší z nich váží asi 2 g, ale jsou zde „obři“ až do 20 g.

Nejvýraznějším rysem mnoha druhů kolibříků je to, jak rychle mávají křídly.

Mnoho druhů mává křídly s frekvencí asi 50-80 úderů za sekundu, což je pro lidské oko rozmazává.

.

Musíte najít zelený kolibřík.

Pták se někde v listech schoval, takže jeho barva splývá s prostředím.

Pokud stále nemůžete najít kolibříky sami, podívejte se na obrázek níže.

.

V levém dolním rohu se skrývá pták.

Pokud se vám podařilo dokončit úkol bez výzvy, blahopřejeme!

Vaše úroveň pozornosti a koncentrace je poměrně vysoká.

Share