“81 rok manželství, 110 vnoučat”: I ve dnešní době miluji jedné druhého jako teenageři

Faustino Hasinto a Estefanie Gomes je zvláštní manželský pár ve dnešní době. City mezi nimi se začali v roce 1932, a pár miluje jeden druhého i ve dnešní době.

.

Za 81 rok společného života manželství mělo 11 děti, 65 vnoučat, 110 pravnuků a 18 prapravnuků

.

Když byl mladým, chtěl se oženit na ni. Ona nevěděla kým byl. Muž se dočkal, a spolu odešli z rodinného domu Estefenii. Museli se oženit na občanské svatební ceremonii, protože měli dostatečné množství peněz, aby zaplatili za svatbu.

.

Od roku 1932 byli spolu v nemoci a ve zdraví. Pár nelituje, a jenom si užívají život, a znají, že přijde čas, kdy spolu zemřou.

.

Jich děti, vnoučata a pravnuci se starají o jich zdraví a pokoji. Mezi tím, ten hezky a šťastny pár si využívaje život a lásku, která je stejně tvrdá a úžasná.

Share