Řidič riskantně zastavil na rušné silnici, aby zachránil malé zvíře, které se velmi obávalo vody