„Až 80% rychlotestů s odhalováním koronaviru v Česku vyšlo špatně“: krajská hygienička uvedla, že rychlotesty přivezené z Číny vykazovaly falešně pozitivní i negativní výsledky

V Moravskoslezském kraji vznikl problém s rychlotesty na koronavirus.

Pravděpodobnost chyby je 80%.

.

Proto je nelze použít k určení koronaviru u lidí, tak jejich asi je zkusit použít pro testování těch, kdo už je v karanténě, ale první test ukázal negativní výsledek.

O tom informovala hygienička Pavla Svrčinová.

Hygienička Pavla Svrčinová řekla, že tyto testy zkontrolovali a ukázalo se, že mají velmi velké procento chyb, takže jejich další použití nebude logické.

.

Takové kontroly rechlotestů na koronavirus testů jsou nyní prováděny po celé zemi.

Čekají proto na výsledky i z dalších hygienických stanic z jiných krajů země.

„Zařadíme je až na konci té karantény u lidí, kteří jenom byli v karanténě, nebyli nikdy pozitivně testováni, protože nám to pracuje s protilátkami“ řekla Pavla Svrčinová.

.

Lidé chtěli být testováni na koronavirus, ale tyto testy vykazovaly chybné pozitivní a chybné negativní výsledky.

Lékaři a hygienici začali používat dva různé testy a ukázalo se, že jeden z nich má velmi velké procento chyb.

.

„Už od začátku jsme nějaká podezření měli a myslím si, že se potvrzuje, že to rozhodnutí bylo správné.

Pak přišlo rozhodnutí to použít jako rozdělovací test a ukázalo se, že to nelze“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Po tomto případě bylo rozhodnuto v Moravoslezském kraji budou brát vážně jen výsledky získané v laboratořích.

.

Nyní laboratoře v této části Česka stihnou denně vyšetřit kolem 900 lidí, to je docela dost.

Pokud bude dodáno potřebné vybavení, bude moci začít fungovat další laboratoř, což opět zvýší počet testů za den.

Pokud se to podaří, bude možné zvýšit počet testovaných lidí denně na 2000.

.

Ivo Vondrák dodal, že kraj potřebuje ještě testovací sady, je to pro ně velmi potřebné zboží.

.

Share