Když ji soudci uviděli, připravili se dobře smát, ale jakmile začala zpívat, nikdo se neodvážil vyprsknout smíchy