Veronika Gajerová: „Kolegyně mohou mít pocit, že jsem to udělala úmyslně“

Život Veroniky Gajerové lze označit za rozhodně těžký.

Během posledních několika let se její finanční situace změnila v peklo, že dokonce vyhlásila osobní bankrot.

.

Co se jí však ze všeho nejvíc nelíbí?

Už několikrát jsme vyprávovali o tom, jaké finanční problémy má herečka Veronika Gajerová.

Od svých kolegů si půjčila několik set tisíc korun, ale největším problémem byly úvěry v bankách a úvěrových organizacích.

Úroky z úvěrů a penále za neplacení ji dostaly do dlouhého otroctví.

Aby se dostala z této dluhové jámy, trvalo by jí to více než osmdesát let.

.

Hovoříme-li o celkové výši všech dluhů, je to téměř 5 milionů korun.

Kvůli tomu musela vyhlásit osobní bankrot a úřady to posvětily.

.

Toto rozhodnutí úřadů se samozřejmě nelíbí věřitelům, někteří z nich čekají na vrácení svého dluhu již několik let.

Ze své herecké práce v divadle dostává Veronika sedmnáct a půl tisíce korun.

Soud jí proto uložil vrátit každý měsíc dluh částmi ve výši 6308 korun.

.

„Dlužnici jsou dále nepravidelně vypláceny tantiémy za uměleckou činnost“ bylo napsáno v dokumentu o jejích dluzích.

Těmito penězi také musí splácet dluhy.

Těch peněz však stále není mnoho, za pět let to bude tři sta tisíc korun.

.

To je malá část toho, co je třeba dát.

Splátky bidou probíhat v rámci insolvenčního řízení.

Mimo jiné si hodně půjčila od svých hereckých kolegů.

.

Velmi se stydí před nimi, protože nemůže vrátit peníze.

„Nejvíc mě mrzí to, že mé kolegyně mohou mít pocit, že jsem to udělala úmyslně, ale šlo to tak rychle“ přiznala herečka.

.

Share