„Pokud zdravé dítě nevyšlete do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne“: Podle Jany Maláčové vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém mohou rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč se dítě ve škole neobjevilo

25. května přijde druhá vlna, kdy se žáci vrátí do škol.

Děti budou moci jít do mateřské školy a na první stupeň základních škol.

.

Ale pokud dítě nepůjde do školy, nebo nežije s babičkou nebo dědečkem a rodiče nebudou schopni vysvětlit důvod, proč se dítě ve škole neobjevilo, pak mohou ztratit nárok na ošetřovné.

Ministr školství Robert Plaga vysvětlil, že 25. května se děti mohou dobrovolně vrátit do školek a škol.

.

Několikrát upozornil, že je to dobrovolné.

Rodiče dětí mohou dostat ošetřovné.

Pro mnoho nepracujících rodičů je to nyní jediným zdrojem finanční pomoci.

Ministr školství řekl, že se může řídit jen pravidly ministerstva zdravotnictví.

Ošetřovné se přitom týká ministerstva práce a sociálních věcí.

.

Co je ošetřovné?

Jde o platby ve výši 60 procent základu mzdy.

Tyto platby mohou rodiče dostávat od dne, kdy jsou školy uzavřeny.

.

Od prvního dubna se tato částka zvýšila z 60% na 80%.

To se vztahuje na rodiče jejichž děti jsou ve věku od 3 do 13 let.

Také o to nyní mohou požádat OSVČ.

.

Na základě doporučení epidemiologů a ministerstva zdravotnictví bylo rozhodnuto umožnit dětem prvního ročníku základní školy, aby se vrátily do škol.

„Školní docházka těchto dětí je dobrovolná, je to tedy na svobodném rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců“ řekl Robert Plaga.

.

Nedoporučuje se navštěvovat školu těm dětem, které jsou buď nemocné, nebo mají dítě chronické onemocnění nebo žijí s prarodiči, které jsou rizikovou skupinou.

Ministerstvo zdravotnictví muselo připravit přesný seznam, ale ještě na něj musíme počkat.

.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vysvětlila, že pokud je dítě zdravé a neohrožuje zdraví ostatních (např. prarodiče) a nepůjde do školy, rodiče ztratí nárok na ošetřovné.

Pokud chtějí rodiče ošetřovné od státu, musí zdůvodnit závažnost důvodu, proč dítě nechodí do školy nebo školky.

.

Podle Jany Maláčové vše závisí na čestném prohlášení rodičů.

Ministryně práce a sociálních věcí vysvětlila, že její ministerstvo už bude rozhodovat až po rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

„Můj resort v této věci hraje třetí housle“ dodala Jana Maláčová.

.

Vše záleží přesně na čestném prohlášení.

To znamená, že nikdo nebude nutit rodiče, aby přidali potvrzení od lékaře nebo podpis babičky.

Rodičům bude stačit jednoduše vysvětlit v dopise, z jakých důvodů dítě nemůže jít do školy nebo do školky.

.

Například, že dítě má slabou imunitu a může snadno onemocnět.

Po takovém vysvětlení má rodič právo nechat dítě doma.

Jana Maláčová dodala, že rodiče, kteří budou mít objektivní důvody, proč nepustili dítě do školy, o ošetřovné nepřijdou.

Share