„Tento pejsek se velmi snaží projít branou se svým nálezem“: ale nedaří se mu to