Uklizečka našla v domě hada a zavolala lovce. On se tomu ale rozesmal

Život není snadná věc. Někdy v něm jsou situace, na které nikdo neočekává. Přesně taková nepředvídaná událost se stala hrdince našeho příběhu. Žena pomáhala s úklidem v soukromých domech. Ale jednou jí celý život proletěl před očíma. Když uklízela v jedném z pokojů, uviděla pod postelí hada a na chvíli strnula úlekem.

NEBEZPEČNÝ NÁLEZ

Zdroj: potomerahitam.blogspot.com

Samozřejmě žena okamžitě hlásila nebezpečí majitelům. A ty zase již zavolali lovce hadů. 29letý chlap jménem Stewart MacKenzie dal podrobné pokyny o tom, jak se zachovat v takové situaci.

Řekl, aby mejitele dveře pevně zavřeli a podložili je ručníkem, aby se had nemohl dostat z místnosti, ve které se nacházel. Samotný lovec už byl na cestě.

PŘÍCHOD SPECIALISTY

Zdroj: zdorovyesegodnya.ru

Když Stewart dorazil na místo, služebná ho zavedla do správné místnosti. Cestou mu krátce pověděla o svém setkání s hadem. Žena také přesně ukázala místo, kde naposledy viděla plazivou zmiji. Muž vešel do místnosti, nasklonil se, aby se podíval pod pohovku, na kterou služebná ukázala, a strnul v úžasu.

Čím déle se Steward zkoumal pohledem předmět nebezpečí tím více rozuměl že něco není v pořádku. Muž ocenil velikost a tvar plazu a dospěl k závěru, že se s takovými tvory ještě nikdy setkával. Ten chlap byl velice překvapen, ale ovládl se a postupoval podle plánu.

KDO SE SCHOVÁVAL POD POHOVKOU

Zdroj: medicalnewstoday.com

Stewart si uvědomil, že pro hada je tento objekt příliš malý. Ten chlap se přiblížil a všiml si, že byla to jenom dětská gumová hračka. Stewart se už v práci setkával s různými pásky a provazy, ale gumovou hráčku „lovil“ poprve.

Potom, bez žádného vybavení, natáhl se k objektu a vzal ho holýma rukama. Zpočátku chlap nevěřil tomu, co se stalo, ale pak se začal od srdce smát. Takové případy ve své praxi ještě neměl.

Zdrpj: ru.dhgate.com

REAKCE KOMORNÉ

Žena absolutně nechápala, co se děje. Byla přesvědčena, že lovec nyní zachraňuje ji a majitele domu před nebezpečným jedovatým hadem, a poté zpod pohovky „vylezla“ gumová hračka. Žena byla samozřejmě ráda, že se nejedná o skutečného plaza, avšak rozuměla tomu, že příjezd lovce každopadně je třeba zaplatit.

Stewart v takových situacích jednal s pochopením. Je jasné, že se nikdo nechce setkat se smrtelně jedovatým hadem. Proto je někdy lepší se ujistit, že jste v bezpečí, než ohrožovat svůj život.

Zdroj: pikabu.ru

Tento příběh potvrzuje, že v životě vždy je prostor pro humor, a to i v tak nebezpečné práci, jako je lov hadů. Souhlasíte?

Share