Jaký je život na opuštěném ostrově: Skutečný příběh ženy, která na něm byla zapomenuta a žila tam 18 let

Osamělá žena Juana María byla náhodou zapomenuta na pustém ostrově San Nicolas a byla tam nucena žít 18 let.

Zdroj: kclu.org

Až do začátku 19. století na ostrově žilo 300 lidí z indiánského kmene.

A v roce 1814 sem přišli lovci a rozhodli se ostrov zachytit.

Zdroj: kclu.org

Indický kmen žil více než sto let v malé komunitě, zatímco misionáři ze Santa Barbary posílali na ostrov loď.

V listopadu 1935 byl kapitán Charles Hubbard ukotven v San Nicholasu.

Do té doby se kmen ostrovanů skládal z 20 lidí.

Zdroj: kclu.org

Indové se rozhodli přestěhovat se na pevninu – tam pro ně bylo mnohem snazší.

Ale ve spěchu zapomněli na jednoho ostrovana, který v tu chvíli sbíral kořeny na druhém konci ostrova.

Už si vzpomněli později, ale nemohli se vrátit, protože v oceánu vypukla bouře.

Zdroj: kclu.org

Hubbard doufal, že se vrátí pro zapomenutou ženu, o které mu řekli.

Na cestě na ostrov bohužel znovu vypukla bouře a loď nešťastného kapitána klesla.

Zdroj: kclu.org

Dalších 18 let strávila Juana María úplně sama – žila na ostrově svého kmene a ztratila stopu času.

K jejímu dalšímu setkání s mužem došlo jen náhodou.

Loď lovce George Nidever zakotvila v zátoce San Nicholas.

Nidever objevil stopy a rozhodl se najít toho, kdo to udělal.

Ačkoli byl ostrov malý, trvalo to týden, než našel Maríi.

Po nějakém uvažování byla žena převezena na loď a přivedena na misii do Santa Barbary.

Zdroj: kclu.org

Ale nikdo s ní nedokázal mluvit.

Žádná z indických žen nepřežila do té doby.

Sama žena strávila na Velké Zemi jen 7 týdnů – její imunitní systém nebyl připraven setkat se s vnějším světem.

Zemřela tam a je pohřbena v misi Santa Barbara.

Skutečný příběh, který inspiroval knihu.

Share