Důsledky pandemie: Pětina Čechů se kvůli koronaviru uskromnila, zásadní problémy má 400 tisíc dospělých

Pandemická opatření proti koronaviru byla pro české domácnosti škodlivá. Navzdory nárůstu nejistoty je však nálada Čechů relativně dobrá.

Pětina dospělé populace začala šetřit více, 400 tisíc Čechů má velké problémy.

Zdroj: aroundprague.cz

Index finanční situace domácností, který je stanoven společností STEM ve spolupráci s poradenskou společností KPMG, je na úrovni roku 2017. KPMG o tom informovala na dnešní tiskové konferenci.

Problémy nemají stejný dopad na všechny segmenty populace. Okamžitý pokles častěji pociťují živnostníci a podnikatelé, jakož i lidé s nižší úrovní vzdělání.

Zdroj: aroundprague.cz

Krize zatím zaměstnance nezasáhla.

„Lidé měli možnost v uplynulých měsících akumulovat úspory, ještě nezačalo významnější propouštění a nenastala povinnost splácet odložené závazky,“ vysvětlili analytici.

Zdroj: aroundprague.cz

5% populace již má vážné problémy, a to je asi 400 tisíc dospělých. Další pětina Čechů začala žít skromněji, vytvářet rezervy a odkládat investice.

Údaje ukazují, že lidé věří, že se jedná o nejhorší situaci v české ekonomice.

Zdroj: aroundprague.cz

Situace se však může zhoršit kvůli propouštění, zhoršující se situaci s pandemií nebo nízkou účinností vládních opatření, dodali analytici.

Způsob, jakým Češi vidí svou současnou finanční situaci ve srovnání s loňským rokem, se od ledna do května 2020 zhoršil. Dosud je toto srovnání na úrovni konce předchozí krize, tj. 2014.

Zdroj: aroundprague.cz

Z hlediska dlouhodobého vývoje je situace relativně dobrá. Výhled obyvatel na rok a pět let dopředu je velmi pozitivní.

Nejvíce mají strach z budoucnosti starší lidé. S výjimkou posledních dvou let, kdy bylo hodnocení mimořádně pozitivní, je situace podobná období před hospodářskou krizí v období 2009–2013.

Zdroj: aroundprague.cz

Martin Buchtík, ředitel STEM, řekl, že „důvěra v relativně blízkou budoucnost je hodně důležitá. I v lednu, na vrcholu konjunktury, bylo 17 procent těch, jejichž vyhlídky byly spíše negativní. Nyní je to 30 procent“.

V květnu 2020 se index finanční situace domácností poprvé snížil od roku 2010. Subjektivní dojem české populace o tom, jak vycházejí s penězi doma a jak se situace z roku na rok mění, se zhoršil.

Zdroj: aroundprague.cz

Poprvé za poslední dva roky se zvýšil podíl domácností, které pozitivně posoudily své postavení. Současný pokles je rychlý, ale celková nálada vypadá relativně pozitivně na úrovni roku 2017.

STEM provádí výzkum metodou osobních rozhovorů na reprezentativním souboru tisícovky lidí starších 18 let.

Poslední studie byla provedena od 22. května do 1. června 2020 po mimořádných událostech a při zmírňování přijatých opatření.

Share