„Žáci musí mít dvě roušky a sáček na jejich odkládání“: Ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy vydalo metodické pokyny a nastavilo podmínky pro částečný návrat dětí do tříd

Objevily se informace pro rodiče, jejichž děti budou muset brzy jít do školy.

Pokud je dítě v prvním ročníku základní školy, pak by rodiče měli informovat ředitele školy, zda jejich dítě bude navštěvovat výuku nebo ne.

Musí o tom informovat do 18. května.

.

Pokud jde o děti z devátého ročníku studia, rodiče by to měli řediteli oznámit do 7. května.

Všichni žáci, kteří půjdou do škol musí mít s sebou každý den alespoň dvě roušky a sáček pro ně.

.

Pokud bude ve třídách dostatečná vzdálenost mezi žáky, budou moci být bez roušek, ale na ostatních místech školy je budou muset nosit.

Ministerstvo školství vydalo manuál, který popisuje všechny potřebné podmínky pro návrat části žáků do škol.

Zveřejněno na webu ministerstva.

.

Žáci devátých tříd se do výuky vrátí 11.května a žáci prvních tříd 25. května.

Také 11. května se mohou do škol vrátit žáci posledního ročníku studia, aby se připravili na maturitní zkoušku.

Ministerstvo školství projednalo spolu s ministerstvem zdravotnictví otázku návštěv žáků škol.

Bylo rozhodnuto, že docházka bude dobrovolná.

.

Rodiče dětí budou muset pochopit, zda jejich dítě patří do rizikové skupiny.

Například to může být, pokud má dítě trvale slabou imunitu, nebo dítě žije s prarodiči a může je nákazit.

To platí i pro případy, kdy má dítě chronické onemocnění, nebo někdo z jeho blízkých s kým žije má také chronické onemocnění.

.

Rodiče budou muset řediteli napsat dopis, v němž poukazují na to, že dítě není z rizikové skupiny a že doma dítě nemá jiné osoby z rizikové skupiny.

Také by měli poctivě napsat, že dítě nemá žádné známky virového onemocnění (dušnost, horečka, kašel atd.).

Pokud tomu tak není, dítě by mělo zůstat doma.

.

Mimo školu musí děti dodržovat obvyklá pravidla stanovená krizovými opatřeními.

Také školy by měly organizovat návštěvy žáků tak, aby nedocházelo k současnému hromadění dětí.

Děti budou chodit do školy, kde je před vstupem bude čekat učitel, který organizuje skupinu 15 lidí, a pak půjdou společně do třídy.

.

Školy budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla.

Když žáci ráno přijdou do školy, budou muset dezinfikovat ruce.

Také žáci si budou muset po každém vzdělavacím bloku umýt ruce.

Pokud bude ve třídách vzdálenost mezi žáky minimálně 1,5 metru, bude možné sedět bez roušek.

.

Pohyb žáků ve škole by měl být v řouškách, ale doporučuje se také přestávky na ulici a třídy větrat.

Organizace školy se musí snažit minimalizovat kontakt mezi všemi přítomnými ve škole.

O formě stravování ve škole Ministerstvo školství nic neinformovalo a ponechalo to na rozhodnutí samotných škol.

.

Zatím zůstávají takové možnosti, že děti budou moci objednat jídlo ve školní jídelně, dostat si studený obědový balíček nebo přinést vlastní jídlo z domova s sebou.

Pokud u dítě ve škole bude zjistěno nějaký příznak koronaviru, škola to oznámí rodičům a hygienické stanici.

Poté bude dítě s nějakým příznakem koronaviru odděleno od ostatních źáků ve škole.

S největší pravděpodobností se dítě přesune do nějaké jiné místnosti ve škole.

Share