„Česko hlásí 7445 nakažených“: učitelé mají obavu z předčasného otevření základních škol a velká polovina z nich by nechtěla školy vůbec otevřít až do konce června

Podle Ministerstva zdravotnictví v Česku je celkem 7445 nakažených.

.

Nyní se na internetu diskutuje o otevření prvního stupně škol 25. května.

.

Asi třetina všech základních škol bude mít při otevření určité problémy.

Problémy se týkají především zajištění školních skupin.

.

Zhruba polovina všech škol by se s otevřením měla vypořádat bez větších problémů.

Asociace ředitelů základních škol provedla dotazník mezi 146 různými školami.

.

O výsledcích průzkumu informoval ředitel asociace Michal Černý.

Podle odpovědí ředitelů škol bylo jasné, že velká polovina z nich by nechtěla školy vůbec otevřít až do konce června.

Hlavní důvod neochoty otevírat školy označili za nedostatečné zajištění učitelů a pracovních podmínek ve škole.

Jde především o zajištění hygienických podmínek.

.

Zatím je těžké si představit, jak by to všechno mohlo být během přestávek, na toaletách nebo v šatnách.

.

Vždyť jsou to děti, vždy chtějí spolu komunikovat, je velmi obtížné je kontrolovat mimo lekci.

Všechny školy v Česku jsou zavřené od 11. března.

Podle vládního plánu by první stupeň základních škol měl začít fungovat od 25.května.

Třídy budou muset být rozděleny tak, aby dohromady bylo nejvýše 15 žáků.

Také učitelé a žáci nesplňující riziková kritéria by nemuseli navštěvovat školy.

.

Tedy školy předpokládají, že v těchto skupinách budou moci učit zhruba polovina všech dětí.

V České republice je 1 414 škol s prvním stupněm a 2 762 škol s prvním a druhým stupněm.

.

Jaký je váš názor na otevření škol?

Líbí se vám navrhovaný plán nebo by školy před prázdninami už měly být zavřené?

Share