“Mynář uspořádal hostinu ve své hospodě”: Nouzový stav mu vůbec nevadí

Ve dnešní době v celé České republice je karanténa. Je zakázány volný pohyb osob, shromažďování lidi, a každý musí ven nosit roušku.

Ale hradní kancléř si Vratislav Mynář si mysli, že táta opatření pro něho nefunguji. Uspořádal 17.dubna v pátek zabíjačku ve vlastní hospodě.

.

Pozval na svou hostinu šest lidi, a ve své hospodě, která se nachází v Osvtimanech na Zlínsku, začali zabíjačku.

Tou akci se zúčastnil také starosta obce Aleš Pfeffer. Takovým způsobem Mynář porušil důležitá opatření, která stanovila vláda pro všechny.

.

Vratislav argumentuje svou hostinu tak: “Prase bylo nemocné, a nemohli jsme nic udělat, kromě zabíjačky. Byli jsme rádi, že vláda otevřela hobby obchody, kde jsme zvládli koupit šrot na prase”.

.

“Ta zabíjačka byla nutná pro nás. Nic jsme nedělali. Jenom zabili prase. Tato akce se rychle ukončila”, – vysvětluje kancléř.

Aleš Preffer také řekl, že akce trvala několik hodin. Na ni všichni byli v rouškách, a dodržovali důležitá opatření.

.

“Všichni, kdo se zúčastnil této akci měli roušky. A všichni jsme věděli, že nikdo z nás nebyl nakažený koronavirem. Udělali jsme testy”, – dodal Mynář.

Testy vzal od nějaké doktorky, která jich měla pro své pacienty. Kancléř řekl, že na konci měsíce té testy zaplatí. Byli to té rychle testy, které nemohou být přesnými.

.

“V našem obci Osvětimany nemáme žádnou hostinu nahlášenou. Správná a bezpečná zabijačka by měla být v domácnosti”, – řekla šéfka z hygienické stanici ve Zlínu.

.

Jestli všechno, co řekl Mynář je pravda, to znamená že nic neporušil. Jestli to není tak, to na kancléře čeká velká pokuta za nedodržování pravidel během epidemii.

Share