„MZd zrušilo zákaz vývozu dezinfekce z Česka a další opatření“: Podle nového rozhodnutí vlády ale už není zákaz nutný a situace se již změnila

20. dubna vláda zrušila několik omezení zavedených dříve v boji proti koronaviru.

Například nyní jsou povoleny lety do Číny.

.

Rozhodnutí vlády po svém pondělním zasedání zveřejnili na oficiálních stránkách ministerstev.

Došlo také ke změnám ohledně víz v Hongkongu, Číny a Íránu.

Zrušeny byly také zákazy vývozu dezinfekčních prostředků z Česka.

Vláda České Republiky 5. března zakázala vývoz dezinfekčních prostředků.

Důvod byl všem jasný, bylo nutné především zajistit lékaře a všechny občany ČR.

Nyní byl tento zákaz zrušen, protože se situace již změnila.

Nyní už některé smlouvy s dodavateli vypověděly, navíc Česko nyní může svým zaměstnancům zajistit potřebné množství dezinfekčních prostředků.

Protože tento zákaz už nemá smysl, rozhodl se ho kabinet zrušit.

Protože se epidemie koronaviru začala šířit právě z Číny, rozhodla se Česká republika 3. února zakázat lety do Číny.

Bylo také zakázáno cestovat do země všem cizincům, s výjimkou těch, kteří měli víza více než 90 dní, nebo ti, kteří již měli trvalý pobyt.

.

No a samozřejmě byly zakázány lety do Česka cizinců z Číny.

Ministerstvo také uvedlo, že bylo zrušeno zákazové opatření o nepřijetí žádostí o víza na zastupitelských úřadech v Číně, Íránu a Hongkongu.

Pomalu, ale život se začíná vracet k normálu.

Všechny potřebné informace o změnách, zejména o vízech, můžete vidět na oficiálních stránkách ministerstev.

https://www.fulsoft.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuMkmaNigtjQug7INLZiHXMtjAfKtmfKBkk

Share