Protest proti těžbě dřeva v unikátním pralese: oblast jmenovaná Moravská Amazonie

Lužní lesy podél dolních toků řek Moravy a Dyje jsou biologicky nejbohatší lesy ve střední Evropě. Unikátní oblast využívají lesníci už několik desetiletí pro těžbu dřeva. To ale podle expertů poškozuje tamější přírodu.

Zdroj: moravskyles.cz

„Velká část organismů je na těchto stromech závislá. Dubů ale stále ubývá a další nedorůstají, právě kvůli hospodářství, které lesníci praktikují. Když to tak půjde dál, za patnáct, dvacet let některé druhy vymřou,“ řekl entomolog Lukáš Čížek z České společnosti entomologické.

Zdroj: moravskyles.cz

Vymírání jednotlivých druhů navíc oslabuje ekosystémy. Ty by pak mohly v budoucnu přestat fungovat. „Ekosystémy potřebujeme k životu, dávají nám všechno. Vodu, jídlo i jakousi mentální rovnováhu,“ zdůraznil Čížek.

Zdroj: moravskyles.cz

Oblast Moravské Amazonie je také součástí evropské soustavy Natura 2000. Jejím cílem je chránit druhy, které lesní hospodaření ohrožuje. „To je například tesařík obrovský nebo roháč obecný. Pokud vyhynou nebo budou výrazně ubývat, což už se teď děje, může být Česko popotahováno za to, že neochránilo, k čemu se vstupem do Evropské unie zavázalo,“ dodává entomolog.

Zdroj: moravskyles.cz

Vedení Lesů ČR odmítá tvrzení, že se k lesu chovají pouze jako k továrně na peníze. „To, že bychom byli orientováni pouze na hospodářský výsledek, považuji za klišé,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. S odborníky jsou Lesy ČR připravené jednat i nadále. „Budeme se pokoušet reagovat na všechny návrhy, které nám jednotlivé organizace předloží, a zdůvodňovat naše stanovisko k nim. To stanovisko třeba nebude vždycky pozitivní, ale budeme se snažit vysvětlovat, proč je ten či onen návrh pro nás neproveditelný,“ uzavírá Vojáček.

Share