„COVID-19 je pro celé lidstvo mnohem víc než jen zdravotní krize“, varuje OSN

OSN přiděluje nejchudším zemím 2 miliardy dolarů na boj proti COVID-19.

.

Pandemie koronaviru je „největším testem“, kterému svět čelí od vzniku OSN po druhé světové válce.

Uvedl to generální tajemník OSN Antonio Guterres.

.

„COVID-19 je největší test, kterému jsme společně čelili od založení OSN. Je to pro celé lidstvo však mnohem víc než jen zdravotní krize. Je to lidská krize“.

.

Dodal také, že svět musí spolupracovat, pokud má snížit sociální a ekonomický dopad koronaviru na populaci.

„Tato lidská krize vyžaduje koordinované, rozhodné, komplexní a inovativní politické kroky předních světových ekonomik a maximální finanční a technickou podporu nejchudším a nejzranitelnějším lidem a zemím,“

.

uvedl generální tajemník OSN.

Dříve bylo oznámeno, že Organizace spojených národů vytvořila zvláštní fond pro podporu úsilí zemí s nízkými a středními příjmy v boji proti pandemii koronaviru.

.

Organizace spojených národů v rámci svého globálního humanitárního plánu přidělila nejchudším zemím 2 miliardy dolarů na boj s koronavirem.

.

Share