Řešení nalezeno: Ve Španělsku bude školákům automaticky poskytována uspokojivá semestrální známka

Ve Španělsku budou školákům automaticky poskytnuty známky za aktuální semestr kvůli epidemií koronaviru.

Všichni španělští školáci budou automaticky dostávat uspokojivé známky pro aktuální semestr, protože karanténní omezení je vedla ke studiu v mimořádných situacích.

.

Toto bylo dohodnuto 15. března španělským ministerstvem školství a regionálními školskými úřady.

Učitelé přednesou konkrétní známky za semestr se zaměřením na úspěch školáků v předchozích dvou semestrech.

.

Školáci, kteří měli vážné potíže s učením, budou moci na podzim opakovat některé předměty, ale nikoho neopustí druhý rok – „s výjimkou několika, které vyžadují schválení regionálních školských úřadů“.

Španělští školáci studují distanční vzdělávání více než měsíc. Školy se pokusily organizovat plnohodnotné online učení, ale s různým úspěchem.

.

Pedagogové vyjádřili obavy, že děti, které nemají přístup k potřebné technologii, budou kvůli karanténě pozadu. Je jich asi 10%.

Některé vzdělávací organizace žádají vládu, aby v létě pokračovala se školami, pokud to epidemická situace dovolí, aby mohli žáci, kteří potřebují další pomoc, navštěvovat kurzy a účastnit se sportovních aktivit.

.

Share